Felçli Kişiler için Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi

Felçli Kişiler için Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi

Mehmet DÖNMEZ, Kürşat ÇAĞILTAY
mdonmez@metu.edu.tr, kursat@metu.edu.tr
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/TÜRKİYE

Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması suretiyle yapılmaktadır. Sonuç olarak, herhangi bir sebepten dolayı bilgisayar ile fiziksel temas sağlayamayan kişilerin bilgisayar kullanması zorlaşmaktadır. Örneğin, hareket engelli kişiler bilgisayar giriş aygıtları ile fiziksel bir temas sağlayamadıklarından dolayı bilgisayar kullanamamaktadırlar ya da iki elini de aynı anda başka işlemler için kullanan kişiler bu esnada klavyeyi kullanamamaktadır.

Söz konusu sistem, göz hareketleri ile bilgisayar kullanma sistemi olup bir göz hareketlerini izleme cihazı ile birlikte çalışmaktadır. Sistem, kullanıcının göz hareketlerinden gelen verinin işlenerek, herhangi bir fiziksel temas olmadan sadece göz hareketleri ile bilgisayarın kullanılmasının sağlanması temeline dayanmaktadır.

Bu sistem, bilgisayarın kullanımı için gerekli olan ve fiziksel temas gerektiren klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtlarının kullanımına ihtiyaç duyulmadan göz hareketleri ile bilgisayar kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece, bu sistem aracılığı ile hareket engelli olan veya herhangi bir sebepten dolayı fiziksel temas ile bilgisayar kullanma işlemini gerçekleştiremeyen kişilere, göz hareketleri ile bilgisayar kullanma fırsatı sunulabilir. Aşağıdaki bağlantıda bulunan videoda sistemin böyle bir kişi ile test edilmesi süreci izlenebilir.

Örnek video: