Ana Sayfa

Nörobilim/Sinirbilimi, beyni ve beyinde gerçekleşen süreçleri anlamaya çalışan disiplinlerarası bir alandır. Nörobilim alanında sayısal  (fizik, istatistik, bilgisayar bilimleri, matematik ve mühendislik) ve medikal alanlardan araştırmacılar yoğunluklu olarak çalışmakta ve önemli gelişmeler ortaya çıkmaktadır. ABD, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde bu konuda önemli araştırma projeleri başlamış olup Türkiye'de de TÜBİTAK yeni çağrılara çıkmaktadır. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı bir Nörobilim ve Nöroteknoloji EABD 2014 yılında açılmış ve bu birim yürütücülüğünde Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ortaklığında açılan ODTÜ-HÜ Nörobilim ve Nöroteknoloji Doktora Programı  eğitimine başlamıştır. Bu bölümün ODTÜ öğretim üyeleri değişik fakülte ve bölümlerden katkı veren akademisyenlerden oluşturulmuştur ve Eğitim Fakültesinden de Prof. Dr. Kürşat Çağıltay akademik kadroda yer almaktadır.

Bu bağlamda grubun amacı ODTÜ'de de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencilerin de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.

ODTÜ'lü araştırmacılarının da çalıştığı en temel konulardan birisi öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve daha verimli/etkili öğrenmeyi nasıl sağlayacağımızdır. Bu bağlamda alanımızın en önemli organizasyonlarından olan AERA (American Educational Research Association) altında da "Brain, Neurosciences and Education Special Interest Group" oluşturulmuştur. Dünyada ve Türkiye'de bu gelişmeler olurken öğrenme ve öğretme konusunda önemli çalışmalara imza atan üniversitemizin de bu çalışmalara öncü olarak başlaması,  hem öğrenmenin nörobilimsel altyapısının araştırılması hem de eğitimcilerin eğitilmesi çalışmaları grubun oluşturulmasının en temel gerekçesidir.